Utbyte Italien Sverige.

Det har varit helt fantastiskt att från idé till verklighet möta Gianluca Catuogno Neapel/Capri i Sundsvall med tåget för en veckas besök hos oss.

Under en veckas tid fick Gianluca Catuogno besöka olika skolor i både Jämtlands och Västernorrlands län. Såväl Kulturskolor som ordinarie skolor. Tillsammans med den grupp som hade planerat studiebesöken -Cetrellagruppen – fick Gianluca ta del av olika arbetsmetoder riktade till grundskolan och särskolan inom musikämnet.

Cissi Italieno

Veckans stora händelse var den konferens som ägde rum i Sollefteå där Gianluca medverkade som föreläsare där han beskrev både teoretiskt och praktiskt vilka idéer och metoder man arbetar med på ISFOM i Neapel. På ISFOM utbildas musikterapeuter inspirerade av Benenzon och Wigram.

Cissi Kramfors

Under dagen fick de intresserade även ta del av andra metoder – programmet var intensivt men målet var att visa vilket viktigt verktyg musiken kan vara för att nå människor i olika verksamheter. FMT metoden, arbete i särskolan , arbete med Svenska för invandrare samt hur man kan arbeta med fiolklass i särskolan stod på programmet efter lunch. En dag som av utvärderingarna att döma var efterlängtad och önskemål om uppföljare uppkom genast.

cissi tolk

Det är fascinerande att lära av varandra och denna dag gick verkligen i lärandestrategiernas tecken!
Jag är lycklig att jag har fått vara en del i detta , dels som medverkande i Cetrellagruppen och dels som tolk och jag hoppas på fortsatt utbyte.

Cissi