Ciao tutti

Här kommer lite fler ord och uttryck att lära sig på italienska. Det kan ju vara bra att kunna beställa några saker – eller handla något.

Då kan man säga så här till exempel:

Ett glas mineralvatten tack: Un bicchiere d´aqua minerale per favore. ( On bikiere dakva minerale pär favåre.)

En öl tack. Una birra per favore. (Ona birra pär favåre)

Ett kilo citroner tack. Un chilo di limoni per favore. (On kilå di limåni pär favåre)

En bit ost, tack. Un pezzo di formaggio per favore. (On pättså di fårmaddjio pär favåre.)

En flaska husets röda vin tack. Una bottiglia di vino rosso della casa per favore. (Ona båttilljia di vinå råsså dälla kasa pär favåre.)

Jag tycker om. Mi piace (Mi pjätje)

Jag tycker inte om Non mi piace. (Nån mi pjätjä.)

Jag tycker inte om öl . Non mi piace la birra. (Nån mi pjätjä la birra.)

Jag tycker om en kaffe. Mi piace un caffé. (Mi piatjä on kafä.)

Det kan även vara bra att kunna räkna : Uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci (onå doä trä kvattrå tjinkue sej sättä åttå nåve djetji)

50 cinquanta (tjinkvanta) 100 cento (tjäntå) 1000 mille (millä)

Hoppas denna lilla lektion kommer till nytta.

25 dagar kvar till avresa! Det är fantastiskt att än en gång få visa Capri och Amalfi…

Tanti Saluti, Cissi